Regler

Allmänt

 • Banan består av ca 24 kontroller markerade med orienteringsskärm.
 • Kontrollerna får tas i valfri ordning.
 • Varje kontroll är värd ett visst antal poäng beroende på åtkomlighet, svårighetsgrad och strategisk betydelse. Det lag som samlat flest poäng vinner tävlingen.
 • Skulle två lag har lika många poäng, vinner det lag som var först i mål.
 • Har laget inte kommit i mål efter 24 timmar får man för varje påbörjad 5-minut ett poängavdrag.
 • Minimiålder för deltagande är 18 år.
 • Varje tävlande är skyldig att informera sig om, samt följa de regler som har givits av tävlingsledningen.
 • Laget är skyldigt att skriva under, att tävling sker på egen risk, på en blankett som erhålles av tävlingsarrangören. Kontrollera era personliga försäkringar om vilka regler som gäller.

Obligatorisk utrustning

All obligatorisk utrustning ska kunna uppvisas vid målgång. GPS är förbjudet, men vi rekommenderar höjdmätare. Självklart förutsätter vi att kläder och utrustning är i lämplig storlek för respektive användare.

Obligatorisk personlig utrustning

 • Långärmad förstärkningströja min 150 g. Ex dun, fleece eller ull. Extra underställströja är ej godkänd.
 • Kompass
 • Mössa
 • Ryggsäck
 • Underställströja
 • Vantar/handskar
 • Vattenbehållare
 • Vindtät och regntålig jacka med huva och tejpade sömmar. Ex Goretex
 • Vindtät och regntålig byxa med tejpade sömmar.
 • Sovsäck
 • Visselpipa
 • Pannlampa med batteri
 • Mat för 24 timmar på fjället
 • Nödproviant tex en bar, Maximpåse etc , skall kunna visas upp vid målgång.

Obligatorisk lagutrustning

 • Karta (tillhandahålles av tävlingsledningen)
 • Sjukvårdsutrustning, skavsårsmaterial, kompresser, enkel binda eller första förband.
 • Vattenfast penna
 • Vindsäck eller tält.
 • Mobiltelefon med tävlingsledningens nummer förprogrammerade.

Ett begränsat antal vindsäckar kommer att finnas för uthyrning, kontakta tävlingsledningen för mer information.

Lagets ansvar

 • Laget får ej ta emot utomstående hjälp (t.ex. utrustning och mat).
 • Laget är skyldigt att hålla ihop under hela tävlingen även vid skada, olycka eller dyl.
 • Laget är skyldigt att rätta sig efter de förhållningsregler som kontrollant/funktionär ger.
 • Om laget bryter tävlingen, måste de anmäla detta till närmaste funktionär. Det är inte tillåtet att en lagmedlem fortsätter på egen hand.
 • Laget är skyldig att bistå annat lag som behöver hjälp vid skada eller annan fara.
 • Laget får inte utsätta sig själv eller andra lag för omotiverad fara.
 • All nedskräpning är absolut förbjuden. Det laget tar ut på fjället ska också tas med hem igen, ex matpåsar, gasbehållare, använda strumpor mm.
 • Laget är skyldigt att ta del av den eventuella tilläggsinformation som tillhandahålls i samband med inritningen.

Diskvalificering/ poängavdrag

Laget kan bli diskvalificerat under tävlingens gång. Blir laget diskvalificerat erhålles ingen återbetalning av deltagaravgiften.

Ett lag kan bli diskvalificerat / få poängavdrag om:

 • Laget inte medför all obligatorisk utrustning under hela tävlingen.
 • Om laget inte håller ihop under hela tävlingen.
 • Laget inte följer de direktiv som funktionärerna ger.
 • Laget inte följer de regler som har givits innan och under tävlingen.
 • Något som inte har förutsetts av tävlingsledningen men som bedöms så pass allvarligt att det skall medföra diskvalificering.

Protest

Lämnas skriftligen till tävlingsledningen senast 30 min efter målgång.

Tävlingsledningens befogenheter

Tävlingsledning har rätt att:

 • Besluta vilka lag som får deltaga.
 • Diskvalificera lagen.
 • Ändra banans utseende.
 • Bryta eller skjuta upp tävlingen pga väderförhållanden och är då inte åtterbetalningsskyldig.
 • Behandla protester och efter att ha hört alla inblandade, enväldigt besluta i ärendet.
 • Plocka lag av banan även innan maxtiden gått ut.
 • Genomföra generella eller slumpvisa kontroller av utrustning närsom under tävlingen gång.
 • Justera regler och riktlinjer under tävlingens gång.

Anmälan

 • Laget räknas som anmält först när anmälningsavgiften betalats.